سهامداران


سهامدران شناسا


شرکت سرمایه‌ گذاری پارس آرین
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خااورمیانه
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آرین
شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان
شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین