درباره شناسا


درباره شناسا


شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)، شرکت سرمایه گذاری جسورانه (Venture Capital)گروه مالی پاسارگاد است که در تاریخ 07/03/1391 تحت شماره 426655 به ثبت رسیده است.
شناسا به عنوان یک سرمایه گذار ماجراجویانه با تکیه بر ارزش¬های امانت‏داری و رفتار حرفه ای و تلفیق مفاهیم نوآوری، سازماندهی، سودآوری و ارزش آفرینی و با ماموریت ارتقا وضعیت سلامت و سبک زندگی افراد جامعه و استفاده بهینه و پایدار منابع طبیعی، در زمینه شناسائی، شکل دهی، تجاری سازی، سازماندهی و راهبری کسب و کارهای نوآورِ مستعد رشد و خوش آتیه مبتنی بر فناوری های حوزه های سلامت، مدیریت منابع طبیعی و سبک زندگی به فعالیت مشغول است.

اهداف کلان شناسا


ایجاد زنجیره ارزش مشتمل بر شناخت و ممیزی، تعریف و شکل دهی و تجاری سازی فرصت های نوآورانه فناور مبتنی بر وجه تقاضا و نیازهای اساسی کشور در سه حوزه سلامت، مدیریت منابع طبیعی و سبک زندگی با همکاری تیم‌های مستعد و خوش آتیه کارآفرین و سرمایه گذاری متنوع در حوزه های کارآفرینی در گروه مالی پاسارگاد؛ تامین مالی و اعتباری و تزریق سرمایه و مشارکت از طریق کسب سهام در جهت ایجاد، توسعه، راهبری و مدیریت کسب و کارهای کارآفرین و دانش بنیان فناورانه و نوآور و فراهم آوردن زیر ساخت های سازمانی، تزریق دانش و تخصص و گشایش و توسعه بازار آنها؛ رابطه سیستماتیک با کولونی های فناور و دانش پایه در راستای تجاری¬سازی نوآوری¬های معطوف به خلق ارزش؛ کسب جایگاه مرجعیت دانشی و خبرگی برای پاسارگاد در حوزه سرمایه گذاری جسورانه و کارآفرینی نوآورانه؛ و ورود به عرصه تعاملات بین‌المللی در زمینه جذب فرصت های کسب و کاری نوآورانه مبتنی بر فناوری روز، برقراری شرایط انتقال تکنولوژی و بهره گیری از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و تجارب موسسات موفق بین‌المللی است.