تازه‌ها

دسامبر 10, 2017

مراسم امضای تفاهم نامه های بین المللی شناسا و شرکای خارجی، در نشست بین المللی گروه دی8

 شرکت شناسا در راستای تسهیل جذب سرمایه خارجی 2تفاهم نامه بین المللی برای همکاری مشترک امضا کرد. مراسم امضای این تفاهم نامه ها در جریان نشست […]
دسامبر 10, 2017

حضور پررنگ پاسارگاد در نشست تخصصی سرمایه گذاری فناوری صندوق های جسورانه D-8

نخستین نشست سرمایه گذاری فناوری با حضور صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر کشورهای عضو دی-هشت با رویکرد هم افزایی بین صندوقهای مخاطره پذیر کشورهای عضو […]
جولای 9, 2017

ساجدی در گفتگو با هفته نامه شنبه

همه ارزش‌های سرمایه‌گذاری را باید با متر اقتصاد و پول بسنجیم؟ آیا سرمایه‌گذاری خطرپذیر آورده‌های دیگری هم برای جامعه به همراه دارد که با همه مخاطراتی […]