فرم‌های طرح کسب و کاری


طرح نوآورانه

A01
دریافت فرم‌ طرح نوآورانه
ویژه اشخاص حقیقی

شرکت سرمایه پذیر

A02
دریافت فرم‌ شرکت‌ها
ویژه اشخاص حقوقی
کارآفرینان گرامی فرم مربوطه را دانلود و تکمیل نموده و به آدرس ایمیل d.d@shenasavc.ir ارسال فرمایید.